Đàn nguyệt NE1S

Giá bán: 7.400.000VNĐ

Thông tin chi tiết

THÔNG SỐ/ SPECIFICATIONS

 

MÃ SP/ MODE: NE1S GIÁ/ PRICE: 7.400.000 VND
Số dây/ Number of Strings 2
Số phím/ Number of Frets 10
Khảm trai/ Không khảm/ None
Thành đàn/ Side wood Mun/ Ebony
Mặt đàn và đáy đàn/ Top and back wood Ngô đồng
Cần đàn/ Neck Mun/ Ebony
Ngựa đàn/ Saddle Mun/ Ebony
Trục lên dây/ Tuner Mun/ Ebony
Đầu đàn/ Headstock Mun/ Ebony
Gác dây/ Nut Mun/ Ebony
Phím đàn/ Tre + Cật tre già
Dây đàn/ Nylon (Nhật Bản)
Đường kính bầu đàn 360 mm
Chiều cao bầu đàn 70 mm
Chiều dài đàn 1050 mm
Thương hiệu/ Brand TA THAM

Comment facebook