Đàn Nguyệt NL1S

Giá bán: 3.800.000VNĐ

Thông tin chi tiết

THÔNG SỐ/ SPECIFICATIONS

MÃ SP/ MODE: NL1S GIÁ/ PRICE: 3.800.000 VND
Số dây/ Number of Strings 2
Số phím/ Number of Frets 10
Khảm trai/ Không khảm/None
Thành đàn/ Side wood Lacewood
Mặt đàn và đáy đàn/ Top and back wood Ngô đồng
Cần đàn/ Neck Lacewood
Ngựa đàn/ Saddle Lacewood
Trục lên dây/ Tuner Lacewood
Đầu đàn/ Headstock Lacewood
Gác dây/ Nut Lacewood
Phím đàn/ Tre + Cật tre già
Dây đàn/ Nylon (Nhật Bản)
Đường kính bầu đàn 360 mm
Chiều cao bầu đàn 70 mm 
Chiều dài đàn 1050 mm 
Thương hiệu/ Brand TA THAM

Comment facebook